Upadłość konsumencka Warszawa

Umów się na darmową konsultację

Upadłość firm

Ogłoś upadłość konsumencką albo upadłość firmy

 

 

Dlaczego my?

 

Kancelarię Prawa Upadłościowego tworzy wykwalifikowany zespół prawników, specjalizujący się w prawie upadłościowym. Zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań upadłościowych, zarówno osób fizycznych (upadłość konsumencka), jak i przedsiębiorstw (upadłość firm). Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, reprezentujemy naszych klientów przed sądem. Wspieramy i udzielamy wyczerpujących informacji z zakresu prawa upadłościowego.  Z sukcesem przeprowadziliśmy już wiele spraw upadłościowych.

 

3 etapy postępowania upadłościowego: 

ETAP I – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi pierwszy krok do umorzenia zobowiązań. Należy pamiętać o tym, że nierzetelnie przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje w postaci m.in. pozbawienia konsumenta prawa do umorzenia swoich zobowiązań. Sąd sprawdza spełnienie warunków formalnych oraz ocenia zachowanie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ponadto sąd bada istnienie negatywnych przesłanek, które mogłyby skutkować oddaleniem wniosku.

 

ETAP II – właściwe postępowanie upadłościowe.

Wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej rozpoczyna tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. Na tym etapie sąd ustala skład i wartość całej masy upadłości (tj. majątku i dochodów upadłego konsumenta), sporządza listę wierzytelności, a następnie sprzedaje majątek upadłego (jeżeli majątek posiada). Pozyskane w ten sposób środki sąd dzieli pomiędzy wierzycieli.

Na tym etapie możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami.

 Właściwe postępowanie upadłościowe może mieć dwa rozwiązania. Jeżeli upadły konsument posiada majątek, sąd może wykonać ostateczny plan podział majątku upadłego. Jeżeli natomiast upadły nie posiada żadnego majątku, sąd wówczas zatwierdza listę wierzytelności.

W tym momencie kończy się tzw. właściwe postępowanie upadłościowe.

ETAP III – wydanie przez sąd postanowienia zawierającego Plan Spłaty Wierzycieli albo wydanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez Planu Spłaty Wierzycieli

Ten etap stanowi postępowanie z urzędu. Sąd wydaje postanowienie zawierające Plan Spłaty Wierzycieli, który polega na ich ratalnej spłacie. Jeżeli niewypłacalność konsumenta powstała w sposób niezawiniony i nieumyślny, plan spłaty może zostać ustalony na maksymalnie 3 lata. Sąd orzeka również o tym w jakiej części zostaną umorzone pozostałe, niespłacone zobowiązania konsumenta po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli.

Jeżeli natomiast sytuacja osobista upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, w ramach zawartego w postanowieniu sądu Planu Spłaty Wierzycieli, wówczas etap ten jest pomijany. Sąd wówczas wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania Planu Spłaty Wierzycieli.

adwokat kielce

Dlaczego my ?

Zadowoleni Mocodawcy

 

Nasza Kancelaria Adwokacka jest wysoko oceniana przez naszych Mocodawców.

Nowoczesne rozwiązania

Nasza Kancelaria Upadłościowa posiada dostęp do najnowszego orzecznictwa i komentarzy dzięki czemu masz pewność, iż nasza wiedza jest ciągle aktualna.

Drobiazgowa ocena sprawy

Każdą sprawę skrupulatnie analizujemy i skrupulatnie określamy szansę na jej wygranie.

Adres: Kancelaria Upadłościowa Warszawa

ul. Gierymskiego 3/50

00-772 Warszawa

 

Prosimy dzwonić

Telefon 608 400 975

Porozmawiajmy - Zadzwoń