Upadłość konsumencka Warszawa

Umów się na darmową konsultację

Upadłość firm

Ogłoś upadłość konsumencką albo upadłość firmy

 

 

Dlaczego my?

 

Kancelarię Prawa Upadłościowego w Warszawie tworzy wykwalifikowany zespół prawników, specjalizujący się w prawie upadłościowym. Zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań upadłościowych, zarówno osób fizycznych (upadłość konsumencka), jak i przedsiębiorstw (upadłość firm). Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, reprezentujemy naszych klientów przed sądem. Wspieramy i udzielamy wyczerpujących informacji z zakresu prawa upadłościowego.  Z sukcesem przeprowadziliśmy już wiele spraw upadłościowych. Warszawa

 

3 etapy postępowania upadłościowego: 

ETAP I – złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi pierwszy krok do umorzenia zobowiązań. Należy pamiętać o tym, że nierzetelnie przygotowany wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje w postaci m.in. pozbawienia konsumenta prawa do umorzenia swoich zobowiązań. Sąd sprawdza spełnienie warunków formalnych oraz ocenia zachowanie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ponadto sąd bada istnienie negatywnych przesłanek, które mogłyby skutkować oddaleniem wniosku.

 

ETAP II – właściwe postępowanie upadłościowe.

Wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej rozpoczyna tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. Na tym etapie sąd ustala skład i wartość całej masy upadłości (tj. majątku i dochodów upadłego konsumenta), sporządza listę wierzytelności, a następnie sprzedaje majątek upadłego (jeżeli majątek posiada). Pozyskane w ten sposób środki sąd dzieli pomiędzy wierzycieli.

Na tym etapie możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami.

 Właściwe postępowanie upadłościowe może mieć dwa rozwiązania. Jeżeli upadły konsument posiada majątek, sąd może wykonać ostateczny plan podział majątku upadłego. Jeżeli natomiast upadły nie posiada żadnego majątku, sąd wówczas zatwierdza listę wierzytelności.

W tym momencie kończy się tzw. właściwe postępowanie upadłościowe.

ETAP III – wydanie przez sąd postanowienia zawierającego Plan Spłaty Wierzycieli albo wydanie postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez Planu Spłaty Wierzycieli

Ten etap stanowi postępowanie z urzędu. Sąd wydaje postanowienie zawierające Plan Spłaty Wierzycieli, który polega na ich ratalnej spłacie. Jeżeli niewypłacalność konsumenta powstała w sposób niezawiniony i nieumyślny, plan spłaty może zostać ustalony na maksymalnie 3 lata. Sąd orzeka również o tym w jakiej części zostaną umorzone pozostałe, niespłacone zobowiązania konsumenta po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli.

Jeżeli natomiast sytuacja osobista upadłego wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat na rzecz wierzycieli, w ramach zawartego w postanowieniu sądu Planu Spłaty Wierzycieli, wówczas etap ten jest pomijany. Sąd wówczas wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania Planu Spłaty Wierzycieli.

 

Mając na uwadze powyższe w przypadku wielu długów warto zainteresować się czym jest upadłość konsumencka. Warszawa

 

Jakie są zalety upadłości konsumenckiej ? Dlaczego warto z niej skorzystać ?

 

 

1. Odzyskanie równowagi psychicznej i spokoju ducha upadłość konsumencka warszawa

Jedną z głównych zalet ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest odzyskanie równowagi psychicznej. Niekończące się telefony od wierzycieli, nachodzenie nas w domu windykatorzy czy też wezwania do zapłaty wpływają na negatywne samopoczucie upadłego jak i jego rodziny. 

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wierzyciele tracą możliwości dochodzenia swoich wierzytelności, które zostały wskazane we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Całość zarządu nad majątkiem upadłego przejmuje wyznaczony przez sędziego-komisarza syndyk. Do niego będzie więc kierowana wszelka korespondencja. Z nim też od tego momentu będą kontaktować się wierzyciele.

2. Nieduże opłaty sądowe upadłości konsumenckiej

Opłata sądowa za ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 złotych. Reszta opłat sądowych jest tymczasowo pokrywana ze środków Skarbu Państwa. Jeżeli nie posiadamy majątku pozwalającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego to koszty te winny zostać umorzone. tj. nie będziemy musieli ich spłacać.

3. Brak konieczności posiadania majątku przy upadłości konsumenckiej

Nie musimy posiadać majątku aby uzyskać upadłość konsumencką. Możemy całkowicie uzyskać umorzenie długów nawet jak nie posiadamy majątku. Konieczne jest przekonanie sądu o naszej trudnej sytuacji.

4. Zostaną zawieszone toczące się postępowania sądowe

Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej zostają zawieszone toczące się postępowania sądowe oraz egzekucyjne. Po ogłoszeniu upadłości komornik nie prowadzi już egzekucji z majątku dłużnika. Po zakończeniu powyższego postępowania upadłościowego wszelkie postępowania egzekucyjne oraz sądowe zostaną umorzone.

5. Oddłużenie w ramach upadłości konsumenckiej Warszawa

Głównym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie upadłości konsumenckiej tj. umorzenie długów, które powstały przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, a które nie zostały zaspokojone z majątku upadłego bądź z niewykonania planu spłaty. W niektórych sprawach da się uzyskać całkowite umorzenie upadłości konsumenckiej bez ustalania planu spłaty. Wszystko zależy od stanu zdrowia oraz możliwości zarobkowych upadłego.

6. Upadłość konsumencka a odsetki Warszawa

Główną zaletą upadłości konsumenckiej jest zatrzymanie biegu odsetek od zadłużenia. Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej przestają być naliczane odsetki. Jest to o tyle ważne, gdyż przy dużych zadłużeniach spłaca się praktycznie same odsetki bez spłaty świadczenia głównego.

7. Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych

Upadłość konsumencka ma mechanizmy, które chronią upadłego konsumenta przed zostaniem osobą bezdomną. Na jego wniosek, w chwili sprzedaży faktycznie zamieszkiwanej przez niego nieruchomości, przekazuje się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu w tej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

8. Wykreślenie wpisu z rejestru dłużników niewypłacalnych upadłość konsumencka warszawa

Z chwilą, kiedy uprawomocni się postanowienie o umorzeniu niespłaconych zobowiązań upadłego, sąd z urzędu dokonuje wykreślenia wpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.

9. Wykreślenie danych z rejestrów BIK i BIG

Z chwilą, kiedy upadłość konsumencka zostanie ogłoszona, jest podstawą do wykreślenia z dwóch ważnych rejestrów – Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej przez Krajowy Rejestr Długów (KRD).

%

Wygranych spraw. Wszystkie wnioski o ogłoszenie upadłości okazały się skuteczne.

Ponad pięćdziesiąt milionów wierzytelności zostało umorzonych dzięki pomocy naszej kancelarii.

adwokat kielce

Dlaczego my ?

Zadowoleni Mocodawcy

 

Nasza Kancelaria Adwokacka jest wysoko oceniana przez naszych Mocodawców.

Nowoczesne rozwiązania

Nasza Kancelaria Upadłościowa posiada dostęp do najnowszego orzecznictwa i komentarzy dzięki czemu masz pewność, iż nasza wiedza jest ciągle aktualna.

Drobiazgowa ocena sprawy

Każdą sprawę skrupulatnie analizujemy i skrupulatnie określamy szansę na jej wygranie.

Adres: Kancelaria Upadłościowa Warszawa

ul. Gierymskiego 3/50

00-772 Warszawa

 

Prosimy dzwonić

Telefon 608 400 975

Porozmawiajmy - Zadzwoń